NEW!! perubahan domain toram-id.info menjadi toram-id.com.
Crysta Zirah Altadar [sarankan pengeditan]

Stability +11%
STR +6%
VIT +6%
With Zirah Ringan:
Short Range Damage +11%
Stability -5%
Dengan Zirah Berat:
Long Range Damage +11%
Stability -5%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Aubermight [sarankan pengeditan]

MaxHP +15%
Aggro +30%
DEF +45

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Sibylares [sarankan pengeditan]

ATK +5% MATK +5%
Physical Pierce +5%
Magic Pierce +5%
Critical Rate +15
MaxMP -100

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Dr. Leonardo [sarankan pengeditan]

MATK +2%
Long Range Damage +6%
Critical Rate +10%
MaxHP +5000
Resistansi Status Buruk +5%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah DX Fighter [sarankan pengeditan]

ATK +2%
Short Range Damage +6%
Accuracy +10%
MaxHP + 5000
Fractional Barrier +5%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Kruztor [sarankan pengeditan]

MaxHP +5%
Dodge +5%
Kekebalan Fisik +5%
Magical Resistance +5%
Neutral Resistance +5%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Doctor Pom Pom [sarankan pengeditan]

Short Range Damage +7%
Critical Rate +7%
Ailment Resistance +7%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Grim Reaper Scarecrow [sarankan pengeditan]

Long Range Damage +6%
Aggro -15%
MaxHP -30%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Arachnidemon [sarankan pengeditan]

ATK +8%
Critical Rate +8
MaxHP -400
MaxMP -400
With Tameng
Short Range Damage +4%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Gopherga [sarankan pengeditan]

MaxHP +3000
Physical Resistance +3%
Magical Resistance +3%
Short Range Damage +6%
Aggro +15%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Zirah Canemofish [sarankan pengeditan]

Attack MP Recovery +10
Kecepatan Pelindung +10%
Water resistance +10%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...